privacyverklaring

Natural Alignment hecht grote waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Natural Alignment is de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG en daarmee verantwoordelijk voor de eerlijke en rechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. 

Over Natural Alignment

Natural Alignment biedt de volgende diensten aan: het verzorgen van yogalessen en workshops. Natural Alignment beheert de volgende websites: www.natural alignment.nl en www.anahatayoga.nl. Natural Alignment, Marion Meuffels is gevestigd aan Sint Gerardusplein 21, 5644 NG te Eindhoven, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en daarmee functionaris Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Natural Alignment verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief: email, adres, voor en achternaam

Wanneer je bij Natural Alignment workshops, retraites en of online videoprogramma’s volgt Via je account van momoyoga • Lijst met contactgegevens: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Wanneer je bij Natural Alignment een of meerdere coachingssesies volgt; voor- en achternaam, email.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij aanvang van de retraites en coachingsessies: mondeling of per email door jou verstrekte gegevens over gezondheidsaspecten. Bij yogacoaching en therapie verwerkt Natural Alignment via een intakeformulier gevoelige persoonsgegevens van jou aangaande de gezondheid, en eventuele klachten die relevant zijn voor het deelnemen aan deze vorm van begleiding.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Natural Alignment verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

.           Reserveren van workshops/retraites

.           Afhandeling van de betalingen

  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • Contact opnemen deelnemer op te kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om de deelnemer te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Natural Alignment verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Natural Alignment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld

Persoonsgegevens > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

Adres > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

E-mailverkeer > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

Betaalgegevens > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

Geautomatiseerde besluitvorming
Natural Alignment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natural Alignment) tussen zit.
Delen van persoonsgegevens met derden:

Natural Alignment verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Natural Alignment gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natural Alignment.

Natural Alignment wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Natural Alignment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marion@naturalalignment.nl

Eindhoven, 14 januari 2022