over

Marion Meuffels

evenslustig en simpelweg gelukkig zijn. Kan dat dan?

Het verlangen om mijn eigen pad te lopen was altijd erg sterk.

Al vanaf jonge leeftijd voelde ik me in het gareel lopen, bezig en gespannen om te willen voldoen aan een keurslijf van verwachtingen. Tijdens mijn korte carrière als jonge bouwkundig ingenieur werd ik behoorlijk ziek: in 1988 kreeg ik een darminfectie tijdens een reis naar Guatemala. Het duurde enorm lang voor ik opknapte , ik voelde me uitgeput en krachteloos, en ik was nog zo jong…..achteraf bleek dit al de wake up call om het roer om te gooien. Ik kon en wilde niet meer functioneren in een structuur die mij onnatuurlijk en onvolledig scheen. Vanuit het verlangen mijn eigen pad te gaan ben ik gaan reizen, ervaren, onderzoeken. Ruimte en vrijheid vond ik via het lichaam, in het contact met de natuur en vanuit de afstemming op non- duale wijsheid. Een verademing.

 Mijn eerste contact met yoga en meditatie in de 80-er jaren brachten een diep gevoel van: “”dit klopt”.  Na mijn korte bepoepscarrière reisde ik twee jaar door Azie. Hierna startte ik in Nederland vanaf 1992 met een vierjarige yogadocentenopleiding (Saswitha)en begon met lesgeven in 1995. In een zaaltje van een wijkgebouw gaf ik mijn eerste lessen naast mijn “gewone” baan bij een woningbouwvereniging. Yoga was in die tijd nog erg “geitewollensokkenachtig” en de kloof tussen mijn oude en nieuwe werkgebied leek enorm. Ik werd moeder van twee prachtige dochters, nam ontslag bij de woningbouwvereniging en ging ook zwangerschapsyoga geven. Vanaf 2012 werkte ik vanuit een eigen  yogastudio:  AnahataYoga in Eindhoven. Yoga werd in de maatschappij steeds normaler en was “booming”. Nieuwsgierig en leergierig, en zoekend naar een oplossing voor mijn chronische rugklachten kwam ik in contact met Critical Alignment Yoga van Gert van Leeuwen uit Amsterdam. Een geheel vernieuwende yoga benadering die me enorm fascineerde. Deze yogavorm dichte de kloof tussen techniek en sprititualiteit. En mijn rug knapte enorm op. Sinds 2012 integreerde ik CAY in mijn yogalessen, dit werd niet door al mijn leerlingen gewaardeerd, maar degenen die bleven maakten enorme sprongen in hun mogelijkheden en ontwikkeling. Het werd hoe dan ook de nieuwe basis voor mijn yoga-ervaring en onderricht en een krachtige ingang voor het echte directe contact met het lichaam. Ontspanning is dan niet langer een woord of een beeld maar een belichaamde ervaring. En deze ervaring vormt de bedding voor innerlijke vrijheid en het kompas om te navigeren door het leven.

 Het pad van de boeddhistische Vipassana meditatie leidde parallel aan het yogapad naar de leringen van de “emptiness” . Na de eerste tiendaagse stilteretraite in 1990 volgende er nog een heleboel.  Mijn pad liep via mijn leraar Rob Borbea van GaiaHouse (Devon, UK) en Adyashanti en Mooji naar Alexander Zöllner. Hier leerde ik prachtige en werkbare methodieken om de emptiness, de leegte, de grond van zijn te kunnen onderzoeken en daarin te verblijven. Non duale coaching en therapie werkt tweeledig: Enerzijds is het een directe weg en ervaring van “gewaarzijn” als grond voor alles wat er is. Anderzijds biedt het een ontwikkelingsweg middels werkvormen en gesprekken naar een steeds ruimer wordend perspectief waardoor er inzicht ontstaat in de kleefkracht en hardnekkigheid van ego patronen. Vanaf 2019 ben ik begonnen om met deze methodiek mensen te ondersteunen in het verkrijgen van zelfinzicht en diepere ontspanning.

 De 108 dagen durende pelgrimstocht naar Santiago de Compostella in 2018 markeerde een overgang naar een nieuwe levensfase: mijn kinderen waren volwassen geworden en ik wilde onderzoeken wat de volgende stap zou zijn in relatie met mijn eigen yogastudio waar ik al zolang les gaf. Deze tocht was de expresie van een diep gekoesterde wens om langere tijd te lopen en los te zijn van mijn dagelijkse rollen.

In januari 2022 werd de volgende stap concreet:  mijn yogaschool AnahataYoga in Eindhoven werd overgenomen en heet nu Studio Yoga en Adem en ik ben gestart met Natural Alignment. Deze stap geeft vorm aan mijn verlangen om een verdiepend aanbod aan te bieden op mooie plekken in de natuur.  Het aanbod omvat  workshops,  dag- en weekendretraites, yogaweken, individuele yogacoaching en natuurcoaching. Mijn wekenlijkse lessen zijn gestopt, maar middels een video-abonnement is er de mogelijkheid om wanneer je dat maar wilt mijn lessen online te volgen. 

 

visie

leven versus overleven

Leven in plaats van overleven gaat over het het vinden van houdbaar geluk.

Voor mij is het zonneklaar dat deze tocht loopt via het lichaam door je bewust te worden van je systeem met al je patronen, gedachten en gevoelens. Vanuit een ruimer bewustzijn kun je met meer ontspanning je levenspad bewandelen.

Je hébt gedachten, je hébt gevoelens. Deze bén je niet. Wie of wat dan wel?

Ik geloof dat op enig moment in eenieders leven deze vraag aandacht opeist. Dan begint je innerlijke zoektocht naar jouw eigen essentie en waarheid.  Jouw innerlijke vrijheid. Je zou het een pelgrimstocht kunnen noemen. Ik loop graag een stukje met je mee.

visie

mijn droom

Mijn droom is om mensen via het lichaam te begeleiden om te komen tot meer ontspanning, ruimer bewustzijn en zelfinzicht.  Zodat het dagelijks leven een ervaring van ontspanning, bewust en bezield beleven wordt!

Dit doe ik via de prachtige en krachtige werkvormen van Critical Alignment Yoga, adem & meditatie, non duale en natuurcoaching.

Pelgrimshart

pelgrimshart

In 2018 liep ik van Eindhoven naar Santiago de Compostela in 108 dagen. Een pelgrimstocht is een metafoor voor het leven zelf:  zwerven, avontuur, ontmoeten. Een zoektocht of vindtocht zonder begin en eind, gewoon om te zijn voorafgaand aan het doen. De weg is het doel. Er is geen weg. De weg was er altijd al en er was nooit een andere weg….Lees mijn blog over deze en andere pelgrimstochten in www.pelgrimshart.nl

Marion Meuffels